Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 11/3/15 για τη γνωμοδότηση στο σχολικό συμβούλιο. Θέμα: Η εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη του Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής.

   Ν. Σμύρνη 11/3/2015  Απόφαση   Σήμερα, Τετάρτη 11/3/2015 στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συνήλθε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με θέμα τη γνωμοδότηση σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής μαθητών…