Αποτελέσματα κλήρωσης για την εκδρομή της Γ Γυμνασίου

        Νέα Σμύρνη, 14.2.2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ                   ΣΕ 3 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ                                                                                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σήμερα Σάββατο 14.2.2015 και ώρα…