Η Ευαγγελική Σχολή σε διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής του ΜΙΤ

Ελληνικά σχολεία συμμετέχουν σε διεθνή διαγωνισμό του ΜΙΤ Παράθυρο σ΄ ένα νέο μέλλον στο χώρο της εκπαίδευσης ανοίγουν ελληνικά σχολεία που μετέχουν σε διεθνή διαγωνισμό του ΜΙΤ για τη θαλάσσια…