Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας: Πληροφόρηση σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας

«Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». 

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο τη με αρ. πρ. Γ3δ/ΔΦ.15,18,19,20/ΓΠοικ60004/05-08-2015 (ΑΔΑ: ΩΟΞΓ465ΦΥΟ-3Γ8) εγκύκλιο του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» για ενημέρωσή σας, ενημέρωση των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας και ενημέρωση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

Τα τηλέφωνα και οι φορείς: Εδώ

About sylogosevaggeliki

Σύλλογος Γονέων Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
This entry was posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ and tagged . Bookmark the permalink.