Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

 

Προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες της σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, παρακαλούμε, με ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών Διευθύνσεων, των Προϊσταμένων γραφείων και των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων, να τηρηθούν οι παρακάτω οδηγίες: 

·         το πρόγραμμα των εξετάσεων να οργανωθεί σύμφωνα με τη με αριθμ.πρωτ.44909/Γ2/23-4-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και να καλύπτει το διάστημα από 18 Μαΐου 2010 έως και 18 Ιουνίου 2010.

·         η εξεταστέα ύλη για τις Α΄,Β΄,Γ΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου, για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, δεν μπορεί ,σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16 ΠΔ 60/2006 ( ΦΕΚ 65 Α), να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.

·         η εξεταστέα ύλη για το Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 3 του ΠΔ 409/1994 (ΦΕΚ 266 Α),ορίζεται στα 3/5 της ύλης που διδάχτηκε, με την προϋπόθεση ότι δεν  είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας ύλης

Εσωτ. Διανομή

Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Γ΄

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

About sylogosevaggeliki

Σύλλογος Γονέων Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
This entry was posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.