"ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ), ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΈνα σημαντικό έργο για την εκπαίδευση των γονέων σε νέες τεχνολογίες συνεχίζεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, και χρηματοδοτείται κατά 20% απο εθνικούς πόρους και κατά 80% απο Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, αξιοποιώντας πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην εκπαίδευση των γονέων μαθητών που εγγράφησαν στην υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2008/2009. Έχει σκοπό την εξοικείωση των γονέων με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με έμφαση στο Διαδίκτυο, την Ασφαλή Χρήση του, και τις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του.

Οι δικαιούχοι γονείς έχουν το δικαίωμα δωρεάν κατ’ οίκον εκπαίδευσης από ειδικούς εκπαιδευτές, και πρόσβασης σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνομης μάθησης μέσω Διαδικτύου (e-learning). Επιπλέον, το έργο επιδοτεί την απόκτηση νέας, ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο διάρκειας δύο (2) μηνών, για τους ωφελούμενους γονείς που δεν την διαθέτουν. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου, οι γονείς δικαιούνται να συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε τουλάχιστον τρεις (3) από τις ενότητες βασικών γνώσεων.

Δικαιούχος είναι ένας από τους γονείς ή κηδεμόνες κάθε ενός από τους περίπου 335.000 μαθητές οι οποίοι εγγράφησαν στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) κατά το σχολικό έτος 2008-2009 και οι οποίοι δεν έχουν ήδη συμμετάσχει στο έργο. Για κάθε δικαιούχο γονέα επιδοτείται το 100% του κόστους εκπαίδευσης και πιστοποίησής του, όπως και η απόκτηση νέας ευρυζωνικής σύνδεσης Διαδικτύου διάρκειας δύο (2) μηνών. Τα ποσά των επιδοτήσεων ανά δικαιούχο ξεκινάνε από τα €350 και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα €640, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και το στάδιο συμμετοχής του δικαιούχου στο έργο. Η επιδότηση καταβάλλεται στο Φορέα Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα του οποίου θα επιλέξει να εγγραφεί ο δικαιούχος.

Για περισσότερες πληροφορίες www.goneis.gr

About sylogosevaggeliki

Σύλλογος Γονέων Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
This entry was posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.