Ωράριο μαθημάτων

Ωράριο μαθημάτων Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Διδακτική ώρα                         Ώρα

1η                                           08:10 – 08:55

2η                                           09:05 – 09:50

3η                                           10:00 – 10:45

4η                                           10:55 – 11:40

5η                                           11:50 – 12:30

6η                                           12:40 – 13:20

7η                                           13:25 – 14:05

 

 

Advertisements