Σχολικό Λεωφορείο

Σχολικό λεωφορείο 2019-2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

                            Λέσβου 4, 171 23 Ν. Σμύρνη

                         sylogosev@gmail.com

Ν. Σμύρνη, 30/9/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη μεταφορά των μαθητών προς και από το σχολείο

Αγαπητοί γονείς μέλη του Συλλόγου,

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης είναι πάντα αρωγός σε οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί τους γονείς και τους μαθητές του σχολείου αυτού. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής έχει κατ’ επανάληψη ασχοληθεί με το θέμα της μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο.
Παρακαλούμε, όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στη ναύλωση σχολικού λεωφορείου, να μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνοντας τα στοιχεία του μαθητή, την ακριβή διεύθυνση κατοικίας σας, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μαθητών ανά περιοχή, ο Σύλλογος είναι διατεθειμένος να κάνει την ανάλογη έρευνα αγοράς, ώστε να βρεθεί η οικονομικότερη προσφορά.
Για τη δυνατότητα συμμετοχής πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

  • το κόστος θα επιβαρύνει τους γονείς, καθώς δεν υπάρχει κρατική μέριμνα για τη μεταφορά των μαθητών των

  • τα σχολικά λεωφορεία θα καλύπτουν τις πρωινές μετακινήσεις των παιδιών και την επιστροφή τους μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος. Συνεπώς, η επιστροφή των μαθητών μετά τη λήξη των ομίλων, θα γίνεται με μέριμνα των γονέων.

 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος                                                                          Η Γ. Γραμματέας

Αικατερίνη Γιαννούλη-Στεφανίδη                                        Ειρήνη Πλυτά

____________________________________________________________________________________

Σχολικό λεωφορείο 2017-2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

                            Λέσβου 4, 171 23 Ν. Σμύρνη

                         sylogosev@gmail.com

Ν. Σμύρνη, 14/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη μεταφορά των μαθητών προς και από το σχολείο

Αγαπητοί γονείς μέλη του Συλλόγου,

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, όπως σας πληροφορήσαμε και στην συνάντηση ενημέρωσης γονέων που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου στις 13/09, έχει προσπαθήσει εδώ και πολλά χρόνια να μπορέσει να καλύψει το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών προς και από  το σχολείο με ναύλωση λεωφορείο. Όπως σας έχουμε ήδη, πει όλες αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν καταφέρει να ευδοκιμήσουν και κατά συνέπεια εγκαταλείψαμε την ιδέα της ναύλωσης λεωφορείου.

Όμως,  ο Σύλλογος Γονέων προκειμένου να βοηθήσει στην επίλυση αυτού το προβλήματος, προτίθεται να μεσολαβήσει ώστε να έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους γονείς οι που αντιμετωπίζουν το παραπάνω θέμα.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όσοι γονείς ενδιαφέρονται να έρθουν σε επικοινωνία με άλλους γονείς για αυτό το ζήτημα, να μας στείλουν τα παρακάτω στοιχεία:

  • Διεύθυνση κατοικίας
  • Ονοματεπώνυμο γονέα και παιδιού
  • Τηλέφωνο
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ο Σύλλογος θα δώσει σε γονείς ίδιας ή γειτονικών περιοχών τα παραπάνω στοιχεία ώστε οι γονείς μεταξύ σας να βρείτε τη βέλτιστη για εσάς λύση.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                                          Η Γ. Γραμματέας

Ελένη Παπακωνσταντίνου                                                 Φρύνη Δετσαρίδου

Σχολικό λεωφορείο 2016-2017

ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΔΝΣΗ MAIL 2015

 

 

 Νέα Σμύρνη, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ναύλωση Σχολικού Λεωφορείου

Αγαπητοί γονείς μέλη του Συλλόγου,

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, προτίθεται για τη φετινή χρονιά, να ναυλώσει λεωφορείο, για την  μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο.

Η υλοποίηση της παραπάνω πρόθεσης / δράσης μπορεί να γίνει μόνο με τις εξής συνθήκες:

  • θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός μαθητών 30 – 35 μετακινουμένων
  • το ετήσιο κόστος που εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 800 – 1000 € θα πρέπει να προκαταβληθεί, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της αποχώρησης κάποιον μαθητών κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με αποτέλεσμα να αυξηθεί υπερβολικά το κόστος για τους παραμένοντες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ακριβές ποσό θα σας κοινοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση των μετακινουμένων. (Εάν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, η τελική τιμή μπορεί να μειωθεί).
  • το δρομολόγιο θα σχεδιαστεί για διέλευση του λεωφορείου απόκεντρικές οδικές αρτηρίες σχετικά πλησίον των οδών κατοικίας των μαθητών. Θα οριστούν τα ακριβή σημεία επιβίβασης/αποβίβασης των μαθητών (π.χ. στάση λεωφορείου ή άλλο χαρακτηριστικό σημείο ή διασταύρωση).
  • η ώρα αναχώρησης από το σχολείο θα είναι μετά τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, δηλαδή 14:15, περίπου. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε ομίλους αριστείας θα πρέπει να επιστρέφουν με άλλο μέσο τις συγκεκριμένες ημέρες των δραστηριοτήτων τους.

Σημαντική διευκρίνιση: σε περίπτωση που οι διευθύνσεις των ενδιαφερομένων μαθητών έχουν μεγάλη διασπορά ενδέχεται η διαμόρφωση του δρομολογίου να αφήνει κάποιους εκτός.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για την μεταφορά των παιδιών τους, παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε την παρακάτω δήλωση ενδιαφέροντος και να δοθεί στο σύλλογο έως τις 16/9 η να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sylogosev@gmail.com

Με εκτίμηση το Δ.Σ.

———————————————————————————————————-

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Ο κάτωθι υπογράφων γονέας / κηδεμόνας του μαθητή/τριας …………………………………….………………… της ……..…. τάξης του Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,  έλαβα γνώση της ανακοίνωσης και δηλώνω ότι, επιθυμώ την μεταφορά του παιδιού μου από και προς το σχολείο με το λεωφορείο που θα ναυλωθεί από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου.

Διεύθυνση κατοικίας : ………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνα επικοινωνίας: …………………………………………………………………………………….……

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………….…

Ημερομηνία: ……………………….           Ο γονέας / κηδεμόνας: ………………….…………………….

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό λεωφορείο 2015-2016
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ λεωφορείο