Πρόγραμμα Υποδοχής Γονέων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-9

Από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη διδακτικής εβδομάδας οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο, για να ενημερωθούν για θέματα αγωγής και προόδου των παιδιών τους. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

9.05-9.50

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.30

6η ώρα

12.40-13.20

ΜΙΧΑΛΙΟΣ

ΜΕΤΑΞΑΣ

ΡΩΜΑΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΖΑΜΑΝΗ

ΓΚΟΝΟΥ

ΖΑΓΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΔΑΛΚΟΥ

ΡΕΝΙΕΡΗΣ

ΓΚΙΜΙΣΗΣ

ΤΣΙΛΙΟΥΚΑΣ

ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ

ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΥ

ΚΑΤΣΙΠΗΣ

ΚΑΦΕΤΖΑΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α) Η κ. Στίγκα θα δέχεται κάθε Πέμπτη την 3η ώρα, λόγω παρουσίας της σε άλλο σχολείο την Τετάρτη.

Β) Σε περιπτώσεις αργιών, σχολικών εορτών, σχολικών περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών, στις οποίες συμμετέχει η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, δεν ισχύει το άνωθι πρόγραμμα. Το ίδιο θα συμβαίνει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί δύνανται ν’ ασκήσουν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα (εκλογές, συνελεύσεις).

Γ) Σε όσους γονείς το επιθυμούν, για τις ανάγκες της εργασίας/υπηρεσίας του, χορηγείται βεβαίωση.

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ.ΜΙΧΑΛΙΟΣ

 

Advertisements